Dôvodové správy k predpisu 8/2023

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 8/2023 , dátum vydania: 10.01.2023
MENU
Hore