Všetky konsolidované znenia predpisu 8/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2023 účinný od 01.08.2023
2 01.02.2023 účinný od 01.02.2023 do 31.07.2023
MENU
Hore