Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024

Platnosť od: 29.11.2001
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70JUD31684DS82EUPP7ČL5

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 483/2001 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 508/2023 a 526/2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore