Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD77DSEUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 449/2008 s účinnosťou od 01.01.2010
MENÍ:
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore