Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD77DSEUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 449/2008 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 449/2008 s účinnosťou od 01.01.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore