Všetky konsolidované znenia predpisu 449/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2010 účinný od 01.01.2010
2 01.01.2009 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
3 20.11.2008 účinný od 20.11.2008 do 31.12.2008
MENU
Hore