Dôvodové správy k predpisu 321/2012

  1. Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 180/2013 , dátum vydania: 29.06.2013
  2. Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 321/2012 , dátum vydania: 18.10.2012
  3. Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 321/2012 , dátum vydania: 18.10.2012
MENU
Hore