Všetky konsolidované znenia predpisu 321/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013
2 01.11.2012 účinný od 01.11.2012 do 30.09.2013
MENU
Hore