Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 31.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 31.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Územná samospráva, Podpora výstavby, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 31.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2024 s účinnosťou od 31.03.2024
MENÍ:
222/2022 Z. z. Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 06.03.2024
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 31.03.2024
400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2015 účinný od 06.03.2024
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2025
446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 účinný od 06.03.2024
138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 06.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore