Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 287/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
MENÍ:
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 28.06.2025
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266/2005 účinný od 01.09.2023
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore