Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Ochrana spotrebiteľa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 287/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore