Všetky konsolidované znenia predpisu 287/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2023 účinný od 01.09.2023
MENU
Hore