Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o utečencoch 283/1995 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2002

Platnosť od: 14.12.1995
Účinnosť od: 01.11.2000
Účinnosť do: 31.12.2002
Zrušený: ko.6Z.5664
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Občianske a politické práva, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 283/1995 s účinnosťou od 01.11.2000 na základe 309/2000
RUŠÍ PREDPIS:
498/1990 Zb. Zákon o utečencoch 498/1990 účinný od 01.01.1991 do 31.12.1995 Zákon o utečencoch
498/1990 Zb. o utečencoch 498/1990 účinný od 01.01.1991 do 01.01.1996 Zákon o utečencoch
ZRUŠENÝ:
480/2002 Z. z. Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 07.06.2022 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MENÍ:
309/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z.z. o utečencoch 309/2000 účinný od 01.11.2000 do 01.01.2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch
309/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 309/2000 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch
JE VYKONÁVANÝ:
168/2000 Z. z. Nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 168/2000 účinný od 01.07.2000 do 01.01.2003 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
168/2000 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 168/2000 účinný od 01.07.2000 do 31.12.2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
67/1996 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 67/1996 účinný od 01.07.2000 do 31.12.2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
Načítavam znenie...
MENU
Hore