Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore 226/1994 účinný od 15.01.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 27.08.1994
Účinnosť od: 15.01.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Zrušený: ko.2Z.5684
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne symboly
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 226/1994 s účinnosťou od 15.01.2014 na základe 438/2013
ZRUŠENÝ:
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2024
MENENÝ:
438/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014
300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 20.12.2014 do 31.12.2015
Načítavam znenie...
MENU
Hore