Všetky konsolidované znenia predpisu 226/1994

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2014 438/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014 do 31.12.2015
2 01.09.2008 300/2008 Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 01.09.2008 do 14.01.2014
3 01.09.1994 účinný od 01.09.1994 do 31.08.2008
MENU
Hore