Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2018 účinný od 01.06.2019

Platnosť od: 14.06.2018
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2018 účinný od 01.06.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 161/2018 s účinnosťou od 01.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 161/2018

MENÍ:
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024
154/2010 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 15.03.2024
300/2005 Z. z. Trestný zákon 300/2005 účinný od 15.03.2024
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore