Dôvodové správy k predpisu 161/2018

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 161/2018 , dátum vydania: 14.06.2019
MENU
Hore