Všetky konsolidované znenia predpisu 161/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2019 účinný od 01.06.2019
2 01.07.2018 účinný od 01.07.2018 do 31.05.2019
MENU
Hore