Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.11.2023

Platnosť od: 15.04.1991
Účinnosť od: 01.11.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD15821DS9EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 138/1991 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 137/2023

Legislatívny proces k zákonu 137/2023

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore