Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 06.03.2024

Platnosť od: 15.04.1991
Účinnosť od: 06.03.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD15821DS9EUPPČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 138/1991 s účinnosťou od 06.03.2024 na základe 32/2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore