Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 11.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Trestné právo procesné, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD22DS3EUPP2ČL9

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 1/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore