Všetky konsolidované znenia predpisu 1/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2024 7/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024
2 01.06.2022 170/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.01.2024
3 15.10.2020 286/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2020 účinný od 15.10.2020 do 31.05.2022
4 01.01.2016 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2016 do 14.10.2020
5 01.02.2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015
MENU
Hore