Podzákonné predpisy k predpisu 1/2014

  1. platnýVyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme 274/2014 účinný od 01.11.2014
  2. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme> 274/2014 účinný od 01.11.2014
MENU
Hore