Dôvodové správy k predpisu 1/2014

  1. Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 440/2015 , dátum vydania: 29.12.2015
  2. Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 1/2014 , dátum vydania: 11.01.2014
  3. Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 1/2014 , dátum vydania: 11.01.2014
MENU
Hore