Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 618/2005 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 618/2005 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 408/2019


§ 3
Spisový obal a jeho náležitosti

(1)
Každý vyšetrovací spis sa zakladá do spisového obalu. Spisový obal zakladá policajt, ktorý vo veci koná.
(2)
Na spisovom obale sa vyznačí najmä
a)
názov útvaru a organizačnej zložky,
b)
spisová značka,
c)
to, proti komu a pre aký trestný čin sa konanie vedie; u obvineného treba uviesť meno, priezvisko, prípadne aj prezývku, akademický titul, dátum a miesto narodenia a bydliska, a ak ide o príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov, aj jeho hodnosť; trestný čin sa označí jeho zákonným pomenovaním a príslušným ustanovením Trestného zákona,
d)
odtlačok pečiatky „Väzba“ - červenej farby, ak ide o väzobnú vec,
e)
poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore