Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 618/2005 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 618/2005 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 408/2019
MENENÝ:
408/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. 408/2019 účinný od 01.01.2020
96/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 96/2009 účinný od 01.04.2009
VYKONÁVACIE PREDPISY:
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore