Všetky konsolidované znenia predpisu 618/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 408/2019 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. 408/2019 účinný od 01.01.2020
2 01.04.2009 96/2009 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 96/2009 účinný od 01.04.2009 do 31.12.2019
3 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2009
MENU
Hore