Podzákonné predpisy k predpisu 618/2005

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 96/2009 účinný od 01.04.2009
MENU
Hore