Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009

Platnosť od: 20.10.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Zrušený:  Z.00.546/
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Štatistiky, Zmluvné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 568/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 523/2008
ZRUŠENÝ:
546/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
MENENÝ:
523/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010
VYKONÁVACIE PREDPISY:
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore