Všetky konsolidované znenia predpisu 568/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2009 523/2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
2 01.01.2007 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008
MENU
Hore