Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém, Štatistiky, Zmluvné poistenie, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 523/2008 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 546/2009, 545/2009 a 186/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny ...

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 ...

Čl. IV

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej ...

1.

V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.

2.

V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov 11. riadku sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami ...

Čl. V

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

1.

V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.

2.

V prílohe vo Vysvetlivkách k vypracovaniu hlásenia Dss (PVZ) 01-04 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských ...

Čl. VI

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom ...

1.

V celom texte vyhlášky sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“ a slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch ...

2.

V prílohe č. 1 Metodike poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú ...

3.

V prílohe č. 2 Metodike poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú ...

4.

V prílohe č. 3 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú ...

5.

V prílohe č. 4 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú ...

Čl. VII

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore