Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009

Platnosť od: 20.10.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Štatistiky, Zmluvné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 568/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 523/2008

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore