Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008

Platnosť od: 01.10.2004
Účinnosť od: 01.10.2004
Účinnosť do: 31.12.2008
Zrušený: hl.5V.4450
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Obchodné záväzkové vzťahy, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 526/2004 s účinnosťou od 01.10.2004
ZRUŠENÝ:
193/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 193/2020 účinný od 01.10.2020
MENENÝ:
533/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009
VYKONÁVACIE PREDPISY:
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore