Podzákonné predpisy k predpisu 526/2004

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009
MENU
Hore