Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Obchodné záväzkové vzťahy, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 533/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora sa mení takto:

1.
§ 3 znie:

㤠3
Odmena likvidátora je
z prvých 3 319,39 eura základu ...................... 15 %,

zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura

až do 16 596,96 eura základu ......................... 10 %,

zo sumy presahujúcej 16 596,96

eura až do 33 193,92 eura základu ................... 7 %,

zo sumy presahujúcej 33 193,92

eura základu .................................................... 5 %,

najmenej 33,19 eura.

Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapočítava.“.

2.
V § 4 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore