Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008

Platnosť od: 01.10.2004
Účinnosť od: 01.10.2004
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia, Obchodné záväzkové vzťahy, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 526/2004 s účinnosťou od 01.10.2004

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore