Všetky konsolidované znenia predpisu 526/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2008
MENU
Hore