Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém, Štatistiky, Zmluvné poistenie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 523/2008 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 186/2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore