Všetky konsolidované znenia predpisu 523/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2010 186/2009 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2010
545/2009 545/2009 účinný od 01.01.2010
546/2009 546/2009 účinný od 01.01.2010
2 01.01.2009 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
MENU
Hore