Dôvodové správy k predpisu 523/2008

  1. Vládny návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 186/2009 , dátum vydania: 27.05.2009
  2. Vládny návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 186/2009 , dátum vydania: 27.05.2009
MENU
Hore