Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.11.2001
Účinnosť do: 31.07.2008
Zrušený: lá.Vy.4797
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 419/2001 s účinnosťou od 01.11.2001
RUŠÍ PREDPIS:
125/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 125/1995 účinný od 26.06.1995 do 31.10.2001
ZRUŠENÝ:
277/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 277/2008 účinný od 01.08.2008 do 18.02.2021
VYKONÁVACIE PREDPISY:
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore