Všetky konsolidované znenia predpisu 419/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.11.2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008
MENU
Hore