Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008

Platnosť od: 24.10.2001
Účinnosť od: 01.11.2001
Účinnosť do: 31.07.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 419/2001 účinný od 01.11.2001 do 31.07.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 419/2001 s účinnosťou od 01.11.2001
Načítavam znenie...
MENU
Hore