Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 08.11.2011
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Správa daní
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 378/2011 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 34/2023
MENENÝ:
34/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 34/2023 účinný od 01.02.2023
422/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 422/2021 účinný od 01.01.2022
109/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019
266/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015
443/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane 443/2013 účinný od 01.02.2014
VYKONÁVACIE PREDPISY:
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore