Všetky konsolidované znenia predpisu 378/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2023 34/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 34/2023 účinný od 01.02.2023
2 01.01.2022 422/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 422/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2023
3 01.05.2019 109/2019 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019 do 31.12.2021
4 01.01.2015 266/2014 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. 266/2014 účinný od 01.01.2015 do 30.04.2019
5 01.02.2014 443/2013 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane 443/2013 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2014
6 01.01.2012 účinný od 01.01.2012 do 31.01.2014
MENU
Hore