Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 113/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.03.2015

Platnosť od: 23.03.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Účinnosť do: 31.03.2015
Zrušený: ko.5Z.3255
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. 113/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.03.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 113/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
ZRUŠENÝ:
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2015 účinný od 01.09.2018 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MENÍ:
282/2009 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách 282/2009 účinný od 01.09.2015 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách
JE VYKONÁVANÝ:
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 184/2009 účinný od 01.04.2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2022 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore