Všetky konsolidované znenia predpisu 113/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2012 účinný od 01.09.2012 do 31.03.2015
MENU
Hore