Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23/1991 účinný od 08.02.1991

Platnosť od: 08.02.1991
Účinnosť od: 08.02.1991
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD305305DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23/1991 účinný od 08.02.1991
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 23/1991 s účinnosťou od 08.02.1991
RUŠÍ PREDPIS:
144/1968 Zb. Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike 144/1968 účinný od 01.01.1969 do 07.02.1991
MENÍ:
143/1968 Zb. Ústavný zákon o československej federácii
VYKONÁVACIE PREDPISY:
277/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 277/1992 účinný od 01.06.1992
Načítavam znenie...
MENU
Hore