Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 277/1992 účinný od 01.06.1992

Platnosť od: 29.05.1992
Účinnosť od: 01.06.1992
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 277/1992 účinný od 01.06.1992
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 277/1992 s účinnosťou od 01.06.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 6 ods. 1 ...

§ 1

Zrušujú sa:

1.

§ 1 až 11 a § 17 až 22 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 23/1965 Zb. o súťažnom poriadku pre diela výtvarných ...

3.

vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie ...

4.

vyhláška Ministerstva školstva, vied a umení a Ministerstva informácií a osvety č. 174/1950 Ú. ...

5.

vyhláška ministra kultúry č. 146/1954 Ú. v. o spôsobilosti na premietanie 35 mm filmov;

6.

§ 1 až 9a a § 17, § 18 až § 35 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky ...

7.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1981 č. MK 4121/1981-13/PaM ...

8.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 22. marca 1982 č. MK 2104/1982-13/PaM, ...

9.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 1. júna 1984 č. MK 4020/1984-13/PaM, ...

10.

smernice Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 24. mája 1982 č. MK 3621/1982-13/PaM ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

Minister:

Snopko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore