Podzákonné predpisy k predpisu 23/1991

  1. platnýVyhláška o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 277/1992 účinný od 01.06.1992
MENU
Hore